verbouw/nieuwbouw Maria Koninginkerk

  • Kerk 3GK Deventer - 3D Print
  • Kerk 3GK Deventer - 3D Print
  • Kerk 3GK Deventer - 3D Print

 

De Maria Koninginkerk wordt de nieuwe thuisbasis van de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer, in het kort: 3GK Deventer. Het gebouw ligt aan de Mariënburghstraat en was voorheen in gebruik als Katholieke kerk.

Het ontwerp vertoond invloeden uit de Delftse School en verwijzingen naar de romaanse bouwkunst. De zijbeuken zijn, na enkele smalle traveeën, verbreed tot transeptachtige zijbeuken, die tevens als kapellen dienen. De oudbouw wordt gerenoveerd en in het interieur vinden een aantal aanpassingen plaats waardoor de kerk geschikt wordt gemaakt voor de samenkomsten van de 3GK. Zo worden de banken verwijderd om plaats te maken voor stoelen, wordt het podium vergroot en de ruimte achter het podium benut om bijzalen te maken. De vernieuwde kerkzaal biedt plaats aan maximaal zevenhonderddertig personen. Aan de buitenzijde van de oudbouw vinden er geen wijzigingen plaats die ingrijpende invloed hebben op de verschijningsvorm van het gebouw.

De entree van de kerk bevindt zich prachtig op de hoek van de Mariënburghstraat en de Karel de Grotelaan. In de huidige situatie ligt tussen de kerk en de pastorie een tuin, waarin zich de zijingang van het kerkgebouw en de entree naar de pastorie bevinden.

In de nieuwe situatie wordt de tweede entree meer naar de wijk gericht, richting de Van Hetenstraat op de stedenbouwkundige as van de Mariënburghstraat. De tuin en de waardevolle bomen blijven daarbij behouden.  De monumentale entree van de bestaande kerkzaal is prachtig voor ceremonieel en zondags gebruik, terwijl de nieuwe, moderne entree zich goed leent voor dagelijks gebruik.

Het ontwerp van de nieuwbouw bestaat uit een minimalistisch vormgegeven horizontaal volume, waarin de verschillende bijzalen, ondersteunende functies en de ontmoetingsruimte ondergebracht zijn. Dit paviljoen komt op de positie van de bestaande pastorie die daarvoor gesloopt dient te worden. Door de contrasterende architectuur en de beperkte hoogte van de nieuwbouw komt het bestaande kerkgebouw als historisch ‘archetype’ herkenbaar naar voren.

De gevels richting de straat zijn voorzien van grote puien onder uitkragende luifels, alsof het een uitsnede is uit een bakstenen sculptuur. De grote glaspartijen geven het gebouw een uitnodigend karakten en tonen iets van het gemeenteleven richting de openbare ruimte. In de materialisatie wordt op een subtiele wijze verwezen naar elementen uit de bestaande kerk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gelijkende baksteen, een betonlatei boven de raampartijen en een sterke ritmiek in de pui-indeling. Tegelijk krijgt de nieuwbouw een duidelijk eigen karakter. De doelstelling is dat er een interessante dialoog tussen de oudbouw als de nieuwbouw zichtbaar wordt.

De groene inbedding van het gebouw blijft behouden. Het is niet wenselijk om het hele terrein vol te plannen met parkeerplaatsen. In de situatietekening is een eerste voorstel gedaan voor een nieuwe terreininrichting. Hierin is ruimte voor een beperkt aantal parkeerplaatsen. Een groot deel van de auto’s zal elders moeten parkeren.

Planning: aanbesteding eind 2016, start bouw begin 2017, oplevering eind 2017.

Zie ook, www.kerkarchitect.nl

In samenwerking met Roest Architectuur.

Reacties zijn gesloten.