europan 9 mulhouse

Het huidige woningaanbod bestaat voornamelijk uit kleine appartementen, waardoor de bevolkinssamenstelling erg eenzijdig is: vooral senioren en alleenstaanden met lage inkomens. Wij stellen een groeimodel voor om de woningvoorraad geleidelijk te transformeren naar een mix van grondgebonden woningen met tuin, compacte studio’s en grotere appartementen met ruime terrassen. Binnen het model bestaat de vrijheid om bestaande bebouwing te renoveren, transformeren of te slopen voor vervangende nieuwbouw, waardoor ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen. Een probleem van wijken uit de jaren zestig is de onveilige, overmatige en verrommelde openbare ruimte, als gevolg van de strokenbouw met onduidelijke voor- en achterkanten, een gebrekkige relatie tot de omgeving door de bergingen op de begane grond en te veel parkeerplaatsen op straat. Ons voorstel is de strokenbouw te transformeren tot compacte bouwblokken met woningen en werkruimtes in de plint en overdekte parkeergarages. Na tien jaar is de wijk veranderd in een autovrije wijk met veel groen en een gevarieerd woningaanbod.
Team: ir. Xavier Blaringhem en ir. Steven van Kooten

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.